นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีธัญญา

โรงพยาบาลศรีธัญญา
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
รับสมัคร 24 พ.ย. – 17 ธ.ค. 2564

https://www.srithanya.go.th/index.php/th/2016-05-25-04-09-49/4395-4-7
https://www.srithanya.go.th/images/file/hrfile/Scan20211116163927.pdf

โรงพยาบาลศรีธัญญา 47 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Loading

สถานที่