ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 รับ 11 อัตรา

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300
เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ จำนวน 8 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงานสนับสนุนศูนย์รับบริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
รับสมัคร วันที่ 2-12 ตุลาคม 2566

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2-12 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ hr.sac1300@gmail.com ในรูปแบบ .pdf เป็นไฟล์เดียว โดยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 0 2659 6531 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด

https://1300thailand.m-society.go.th/job/1758

Loading

สถานที่