นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี
รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
รับจบสังคมสงเคราะห์ เงินเดือน 15,960 บาท
รับสมัคร 24-28 พฤษภาคม 2564

https://ssjnonthaburi.moph.go.th/nont/
https://ssjnonthaburi.moph.go.th/E-HR/page/hr_user_Test/863ee6435d2858c7bd0f8cda022029dd.pdf

Loading

สถานที่