นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 16,400 บาท
รับสมัคร 2-8 กุมภาพันธ์ 2565

https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosdXbMY2501256571746.pdf
https://amnathos.moph.go.th/view_news.php?id=1486

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 291 หมู่ 6 ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 045-511948-9

Loading

สถานที่