กรมอนามัย นักวิชาการสาธารณสุข

กรมอนามัย
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (รับจบสังคมสงเคราะห์) บรรจุครั้งแรก จำนวน 13 อัตรา
เงินเดือน 15,00016,500 บาท
เปิดรับสมัคร 2 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตำแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก จำนวน 13 อัตรา ดังนี้
– ปฏิบัติราชการที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
– ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา
– ปฏิบัติราชการที่ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี จำนวน 3 อัตรา
– ปฏิบัติราชการที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จำนวน 1 อัตรา
– ปฏิบัติราชการที่สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
– ปฏิบัติราชการที่ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ กรมอนามัย จังหวัดลำปาง จำนวน 2 อัตรา
– ปฏิบัติราชการที่สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
– ปฏิบัติราชการที่สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
– ปฏิบัติราชการที่สำนักอนามัยผู้สูงอายุกรมอนามัย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา

https://file.thaijobjob.com/prakad/anamai2023061/anamai2023061_2

Loading

สถานที่