โรงพยาบาลอ่างทอง

โรงพยาบาลอ่างทอง
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับจบ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รับสมัคร 15-22 พฤษภาคม 2566

https://ath.moph.go.th/up/2023/05/ath-20230501084107250b.pdf

Loading

สถานที่