นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลบางพลี

โรงพยาบาลบางพลี
รับสมัครงาน ตําแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
หมดเขต 31 ตุลาคม 2565

คุณสมบัติ
– อายุ 23 – 30 ปี
– วุฒิ ป.ตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
– ค่าจ้าง 673 บาท/วัน
– ค่าตอบแทน (ฉ.11) 15,000 บาท/เดือน
– สิทธิประกันสังคม

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคม เช่น เด็กและบุคคลวัยรุ่น คนชรา คนขอทาน โสเภณี ผู้ต้องขังผู้ป่วย คนพิการและทุพพลภาพ และประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาของตัวเองและครอบครัว หรือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ในกรณีต่างๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยส่วนรวมพิจารณาปัญหาและให้การ สงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อ-สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลบางพลี ในวันและเวลาราชการ เว็บไซต์ www.hr.bph.go.th
โทร 02-752-4900-1 ต่อ 2920 , 066-097-7491

Loading

สถานที่