นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000.-บาท
ติดต่อสอบถามและรับใบสมัครได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 19 สิงหาคม มถ 2565 ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
โทร. 0-4323-7334 ,0-4323-7069

https://www.facebook.com/photo/?fbid=438597941647889&set=pcb.438597991647884
https://www.facebook.com/photo?fbid=438597914981225&set=pcb.438597991647884
https://www.facebook.com/photo?fbid=438597968314553&set=pcb.438597991647884

Loading

สถานที่