ช่วยปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น
รับสมัครตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาท
สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 043-421200

https://www.facebook.com/Bankhonkaen2560/

 

Loading

สถานที่