พนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข44

ศูนย์บริการสาธารณสุข44 หนองจอก
ประกาศรับสมัครงานตําแหน่ง
พนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์
– อัตราค่าตอบแทนรายวัน วันละ 750.- บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– อายุ 22 – 30 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
– มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint) ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– ช่วยงานเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
– ทํางานวันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-16.00 น.
– หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เอกสารที่ต้องเตรียมมาสมัครงาน
– สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
– สําเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
– รูปถ่าย 1 นิ้ว

วิธีการรับสมัครงาน
– สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 44
– ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 เลขที่ 96/5 หมู่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก 10530
– เบอร์โทรศัพท์ : 02-988-1633-36 ต่อ 401 แฟกซ์ : 02-988-1990
– ติดต่อคุณ : คุณประไพ พันธเสน ตําแหน่ง ธุรการ
– ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 14 ธันวาคม 2564 เวลา 8:00 -16:00 น. ในวันและเวลาราชการ)

การเดินทางมายัง ศูนย์ฯ 44 ลําผักชี หนองจอก
– สถานที่ใกล้เคียง : สถานีตํารวจนครบาลลําผักชี

Loading

สถานที่