นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร30

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
รับสมัครสอบแข่งขันราชการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ลำดับตำแหน่งที่ ๑๐ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 30 อัตรา
รับสมัคร 31 มกราคม13 กุมภาพันธ์ 2566

https://bangkok.thaijobjob.com/
https://file.thaijobjob.com/prakad/bangkok202302/bangkok202302_2

Loading

สถานที่