ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ

 • เงินเดือน:
  ฿15,060 - ฿16,500
 • ประเภท:
  สัญญาจ้าง
 • โพสต์เมื่อ:
  5 เดือน ที่ผ่านมา
 • หมวดหมู่:
  งานราชการ, เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
 • หมดเขต:
  26 มกราคม 2024
 • ระดับ:

ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ
รับสมัครงาน: พนักงานช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จํานวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต
อัตราค่าตอบแทน : 750 บาท/วัน
เริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 มกราคม 2567

คุณสมบัติทั่วไป :
– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft office ได้ดี
– มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความกระตือรือร้นในการทํางาน
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
– มีประสบการณ์ในการทํางานด้านสังคมสงเคราะห์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 8.00 น.- 16.00 น.

เอกสารในการสมัคร :
– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
– สําเนาประกาศนียบัตร จํานวน 1 ชุด
– สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 1ชุด
– สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
– ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด
– ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด

สามารถกรอกใบสมัคร ยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่ห้องธุรการ ชั้น 5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 ปากบ่อ เลขที่ 235 ซอยอ่อนนุช 35 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 1025 **ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2349 1816-7 ต่อ 402

 

Loading

สถานที่