ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง
รับสมัคร พนักงานช่วยงานสังคมสงเคราะห์ 1 อตรา
ค่าตอบแทน วันละ 750 บาท

ประกาศเมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม 2566

Loading

สถานที่