ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก

ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก
รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 1,400 บาท / วัน ( 28,00030,800 บาท / เดือน)
รับสมัคร 1325 มกราคม 2567

Loading

สถานที่