ช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
1. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ (กลุ่มการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ (กลุ่มเด็ก สตรี คนพิการและอื่นๆ) จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน วันละ 750 บาท ไม่เกิน 25 วัน (18,750 บาท)

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่
งานธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งาน ธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ โทร.02 421 2147-9 ต่อ 304

Loading

สถานที่