ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง
รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
พนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
ค่าตอบแทนวันละ 750 บาท
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 26 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

Loading

สถานที่