นักสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการประจำสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
รับสมัคร 3-15 กุมภาพันธ์ 2565

https://drive.google.com/file/d/1VmW9v0JOI3tNa25iy7kxfmmRWzENQBtP/view
http://www.bpkhome.org/job-291027-01-2-2-2/

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขที่ 70 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทร. 0 3359 9557 ต่อ 112

Loading

สถานที่