พมจ.บึงกาฬ รับนักสังคมสงเคราะห์

พมจ.บึงกาฬ
รับสมัคร พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 18-29 กันยายน 2566

https://drive.google.com/file/d/1nGub4U0EATuvg524eFswn1yCVdOOu78U/view?fbclid=IwAR0K0YjzMrjVfBY-iJWTBRHtlMgcZx3tiNjtCUm-JOEwzd98YkaFChJUnzo
https://buengkan.m-society.go.th/

Loading

สถานที่