เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ พมจ.บึงกาฬ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
รับสมัคร 18-25 ตุลาคม 2564

http://buengkan.m-society.go.th/ประกาศรับสมัครงาน/
https://drive.google.com/file/d/1GpkZvoECONJszWGdYNscqcyoMhOvbbBm/view

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

Loading

สถานที่