นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันที่ 1 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565

https://personnel.cdd.go.th/applyemployee
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2022/11/ลงเว็บแจ้งจังหวัด-หน่วยงานในสังกัด-final-29-11-65.pdf
http://cdd.jobthaigov.com/CDD/CDD.Register.Web/2/Register/Register

Loading

สถานที่