ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 19,50029,300 บาท
หมดเขตรับสมัคร 19 พฤศจิกายน 2566

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครผ่านทาง https://careers.chula.ac.th
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 02 256 4459 ต่อ 14 หรืออีเมล
JEDSADA.J@CHULA.AC.TH ในวันและเวลาท าการ (08.00-17.00 น.)

https://careers.chula.ac.th/api/job/job_announcement/file/11759

Loading

สถานที่