คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (สังคมสงเคราะห์) P7
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 22,80029,300 บาท
หมดเขตรับสมัคร 7 มกราคม พ.ศ. 2567

https://careers.chula.ac.th/recruit/home

Loading

สถานที่