โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ ระดับ 3-5 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เริ่มต้นที่ 20,460 บาท

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดที่
http://www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob/job/
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2567
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02–256–4408 และ 02–256–4000 ต่อ 3777

https://jobs.kcmh.or.th/jobs/jobs_view_post/ffafe7f9e9d9a4ef299c499bf60c42dd

Loading

สถานที่