สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับ 1 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
รับจบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร วันที่ 5-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

https://job.ocsc.go.th/images/Job/638234649167781854.pdf

Loading

สถานที่