เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

 • เงินเดือน:
  negotiable
 • โพสต์เมื่อ:
  2 ปี ที่ผ่านมา
 • หมวดหมู่:
  งานราชการ, นักวิชาการปฏิบัติชุมชน
 • หมดเขต:
  23 กันยายน 2022

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบัน ครั้งที่ 5/2565
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน 2 อัตรา
รับจบสังคมสงเคราะห์ศาตร์

กําหนดการสอบคัดเลือก www.codi.or.th
๑. รับสมัคร ๑๓ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hrcodi@codi.or.th
๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๓. สอบข้อเขียน – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร – ความรู้เฉพาะตําแหน่ง วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
๕. สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๑๕
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

https://web.codi.or.th/job/20220913-38534/

Loading

สถานที่