กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (ส่วนภูมิภาค)
รับสมัคร วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พนักงานคุ้มครองสวัสดิการเด็ก 4 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
 2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
 3. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
 4. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

นักพัฒนาสังคม 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
 2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย

นักสังคมสงเคราะห์ 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
 2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
 3. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
 4. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา
 5. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย

https://www.dcy.go.th/public/mainWeb/articles/news/1669094727104-652189313.pdf

Loading

สถานที่