สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง รับ 1 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 10-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

https://www.dcy.go.th/content/1636517970185/1688366234863
https://www.dcy.go.th/public/mainWeb/articles/news/1688366234782-451011374.pdf

Loading

สถานที่