กรมกิจการเด็กและเยาวชน นักสังคมสงเคราะห์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 (ส่วนภูมิภาค)
รับเฉพาะ ผู้จบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ เงินเดือน 18,000 บาท
1) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา
2) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง 1 อัตรา
3) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ 1 อัตรา
รับสมัคร 19-23 มิถุนายน 2566

Loading

สถานที่