พนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัย จำนวน 24 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 11-25 กรกฎาคม 2565

https://file.job.thai.com/prakad/ddpm202207/ddpm202207_1

Loading

สถานที่