กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
รับสมัคร: ข้าราชการ โดยวิธีสอบแข่งขัน
ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์ 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน: 15,00016,500 บาท
ประเภท: วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

รับสมัคร 16 ก.พ. -12 มี.ค. 2567

https://file.thaijobjob.com/prakad/djop2024021/djop2024021_1
เว็บไซต์ : https://djop.thaijobjob.com/

Loading

สถานที่