กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นักสังคมสงเคราะห์

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 3-20 เมษายน 2566

https://file.thaijobjob.com/prakad/djop2023041/djop2023041_5
https://djop.thaijobjob.com/

Loading

สถานที่