สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตมหาราชินี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตมหาราชินี
รับสมัคร : ข้าราชการ
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,00016,500 บาท
เปิดรับสมัคร :24 มกราคม 13 กุมภาพันธ์ 2567

https://job.ocsc.go.th/images/Job/638411892727467945.pdf
https://hr-dms.thaijobjob.com/

Loading

สถานที่