กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,00016,500 บาท
หมดเขต : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

https://job.ocsc.go.th/images/Job/638409381777321694.pdf

Loading

สถานที่