กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ
รับสมัคร ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,00015,600 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
หมดเขตรับสมัคร วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

https://dop.thaijobjob.com/
https://file.thaijobjob.com/prakad/dop202403/dop202403_3

Loading

สถานที่