กรมกิจการผู้สูงอายุ รับ 4 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและเหมาะสมและปลอดภัย
กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุจำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 5 ตุลาคม 2566

https://www.dop.go.th/th/news/5/4668

https://www.dop.go.th/download/news/th1695715343-4668_0.pdf

Loading

สถานที่