เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
รับสมัคร 18-22 ตุลาคม 2564

https://www.dop.go.th/th/news/5/2778
https://www.dop.go.th/download/news/th1634520899-2778_0.pdf
ใบสมัคร

กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ 1034 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) ชั้น 6 (ปีกซ้าย) ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100

Loading

สถานที่