กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับ 20 อัตรา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รับสมัคร ข้าราชการ โดยวิธี สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 20 อัตรา
รับจบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เงินเดือน 15,00016,500 บาท
ปิดรับสมัคร 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

https://file.thaijobjob.com/prakad/dsd2023062/dsd2023062_1
https://dsd.thaijobjob.com/

Loading

สถานที่