กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับราชการ 4 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 24 พฤศจิกายน ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

https://dsdw.go.th/Data/jobs/Files/zkudmg51.pdf

Loading

สถานที่