กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นักสังคมสงเคราะห์ 5 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 5 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
๑๐๔ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก จํานวน ๑ อัตรา
๑๐๕ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน ๑ อัตรา
๑๐๖ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวน ๑ อัตรา
๑๐๗ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย จํานวน ๑ อัตรา
๑๐๘ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน ๑ อัตรา
รับสมัคร 12-16 มิถุนายน 2566

https://dsdw.go.th/jobs/Detail/1653
https://dsdw.go.th/Data/jobs/Files/yjtxzloy.pdf

Loading

สถานที่