กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับ 4 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
รับสมัครพนักงานราชการ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 11-15 มีนาคม 2567

  1. เลขที่ตำแหน่ง ๑๐๘ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๑ อัตรา
  2. เลขที่ตำแหน่ง ๑๐๙ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน ๑ อัตรา
  3. เลขที่ตำแหน่ง ๑๑๐ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี จํานวน ๒ อัตรา

https://dsdw.thaijobjob.com/
https://file.thaijobjob.com/prakad/dsdw202403/dsdw202403_1

Loading

สถานที่