กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นักสังคมสงเคราะห์

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
รับสมัคร ข้าราชการ โดยวิธีสอบแข่งขัน
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 3 อัตรา เงินเดือน 15,00016,500 บาท
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เปิดรับสมัคร 20 มิถุนายน10 กรกฎาคม 2566

https://www.dwf.go.th/contents/37439
https://job.ocsc.go.th/images/Job/638221570197004265.pdf

Loading

สถานที่