กรมกิจการเด็กและเยาวชน พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 (ส่วนภูมิภาค)
รับเฉพาะผู้จบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต
ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เงินเดือน 18,000 บาท
1) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  1 อัตรา
รับสมัคร 19-23 มิถุนายน 2566

Loading

สถานที่