พนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลําผักชี

ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลําผักชี หนองจอก สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครงาน พนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ รายได้ 750 บาท/วัน
คุณสมบัติ
– วุฒิ ป.ตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
– อายุ 22-30 ปี
– มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
– ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เช่น Microsoft office
– เพศชาย สําเนาหลักฐานทางการทหารได้แก่ ใบ ส.ด.9

รับสมัคร วันที่ 15 – 25 ส.ค. 65
https://webportal.bangkok.go.th/healthcenter44

ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 96/5 ม.9 ถ.สุวินทวงศ์ ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทร : 02-988-1633

Loading

สถานที่