นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันโรคผิวหนัง

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 23 มีนาคม 2565

ประกาศ
ใบสมัคร

Loading

สถานที่