นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 13-24 มิถุนายน 2565

https://www.jvnkp.go.th/archives/6983
https://www.jvnkp.go.th/download/6986/

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เลขที่ 210 หมู่ 11 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000

Loading

สถานที่