นักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตคลองสาน

สำนักงานเขตคลองสาน
รับสมัคร นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
รับสมัคร 1-21 กันยายน 2564

http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000046/News/files/2564/64-09-02-0001.pdf

ที่อยู่
สำนักงานเขตคลองสาน 861 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ 0 2437 5279

Loading

สถานที่