นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
สมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
รับสมัคร 16-22 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
ค่าจ้างเดือนละ 9,032 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

http://kolokhospital.com/8793
http://kolokhospital.com/wp-content/uploads/2021/06/J640611.pdf

เลขที่1 ทรายทอง5 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

Loading

สถานที่