โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับ 1 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ข)
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 21-27 ธันวาคม 2566

https://www.krph.go.th/membersystem/myfile/SCAN202312141327.PDF

Loading

สถานที่