กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา
เงินเดือน : 18,000 บาท
รับสมัคร : 6-12 กุมภาพันธ์ 2567

https://job.ocsc.go.th/images/Job/638422331017961340.pdf

Loading

สถานที่