นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลเลิดสิน

โรงพยาบาลเลิดสิน
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (กลุ่มงานวิชาชีพ-ข-) 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากร บุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน โรงพยาบาลเลิดสิน ชั้น 4 อาคาร ๓๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)

http://lerdsin.go.th/ex/hr/HR20221028_1.pdf

Loading

สถานที่